Lịch thi lớp cử nhân Giáo Dục Tiểu Học (ngoài Chính Quy)

Lịch thi
Lưu ý: Học viên thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của trường TC Đông Dương và trang web của trường ĐHSP Tp. HCM: Khoa Giáo dục Tiểu học: 
http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/lichthi/pdf/201603a.pdf
Khoa Giáo dục mầm non:http://khoagdmn.hcmup.edu.vn/ 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.