5/9/2017 bắt đầu năm học mới

Toàn thể sinh viên khóa T16AB và T17AB bắt đầu năm học mới ngày 5/9/2017. Xem lịch học tại: http://dongduong.edu.vn/tkb-cac-lop-tu-ngay-4-1092017.html

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.