Bảng điểm tổng hợp các lớp Trung cấp ngành SPMN và SPTH, Khóa 2015-2017

Tải về tại đây:

BANG DIEM TONG HOP SPMN

BANG DIEM TONG HOP SPTH

Lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm số, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trường Trung cấp Đông Dương, Số 4 Nguyễn Thông, P.7, Q.3.
Thời gian: Đến hết ngày 17/6/2017 (Thứ bảy)

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.