Bỏ chẩm điểm, thêm nhận xét – Giáo viên tiểu học “ngập” việc

Sổ nhận xét đánh giá học, sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc, sổ theo dõi chất lượng giáo dục đang “đè” giáo viên tiểu học.

Nói “đè” là không quá vì số lượng sổ sách mà giáo viên tiểu học phải ghi chép, nhận xét là quá “khủng”. Một giáo viên chủ nhiệm lớp 4/7 của một trường tiểu học ở TP.HCM đã cảm thán: “Đối với giáo viên bộ môn, việc nhận bao nhiêu sổ theo dõi chất lượng tùy thuộc vào lượng học sinh đảm nhận, số lượng này thật kinh khủng”.

 

Với sĩ số khoảng từ 45 đến 50 học sinh hiện nay, giáo viên bộ môn chỉ biết kêu trời. Vì quy định giáo viên phải dạy 23 tiết/tuần. Để đủ số tiết, giáo viên dạy kỹ thuật, âm nhạc, tin học, vẽ… phải phụ trách trên 20 lớp 1 tháng, tương đương với khoảng 1 ngàn học sinh. Theo quy định mới của Bộ, bỏ chấm điểm, giáo viên nhận xét học sinh, giáo viên bộ môn phải hoàn thành hơn 1 ngàn lời nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục mỗi tháng chưa kể đến nhận xét trong tiết học, bài kiểm tra trên lớp.

Giáo viên chủ nhiệm phải nhận thêm sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc. Tương tự, giáo viên phải điền thông tin học sinh vào mỗi sổ. Sổ chủ nhiệm có thêm mục Hoa việc tốt với 3 loại hoa. Sổ liên lạc có thêm Thời khóa biểu trong ngày…

Nhẹ gánh nhất là giáo viên tiếng Anh. Vì đặc thù môn chỉ đảm nhận 3-8 tiết/tuần/lớp nên số sổ nhận xét phải làm ít hơn.

Không chỉ “hoảng hồn” vì số lượng sổ, điều khiến giáo viên lo lắng là để hoàn thành những cuốn số trên mất rất nhiều thời gian. Giáo viên phải chép lại toàn bộ thông tin của học sinh như Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc… nhiều lần. Cách bày biện, trình bày, suy nghĩ câu chữ nhận xét thích đáng cũng phải suy nghĩ.

Mục nhận xét học sinh có đến 6 hàng chi tiết về môn học, hoạt động giáo dục (kiến thức, kỹ năng), năng lực và phẩm chất vào mỗi tháng. Sổ có 6 trang hướng dẫn và tổng kết nhận xét của các tháng học. Nhiều luồng ý kiến cho biết nhận xét học sinh sơ sài thì không nỡ những nhận xét đúng mực thì không kham nổi.

Nguồn: vietnamnet.vn

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.