Bộ GD-ĐT vẫn biên soạn một bộ sách giáo khoa

Quốc hội chính thức chấp thuận cho phép các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Bộ GD-ĐT cũng sẽ tổ chức biên soạn một bộ SGK.

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo nghị quyết, chương trình giáo dục phổ thông vẫn là 12 năm chia làm 2 giai đoạn: giáo dục cơ bản gồm 5 năm bậc tiểu học 5 năm và 4 năm bậc trung học cơ sở và giáo dục định hướng nghề nghiệp  với 3 năm bậc trung học phổ thông.

Dau_gia_sach_giao_khoa_VietQ

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ vẫn là 12 năm

Bên cạnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Việc thẩm định, phê duyệt sách do Bộ biên soạn sẽ giống như các bộ sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng SGK. Về ban hành các tiêu chí đánh giá sách, phê duyệt sách giáo khoa được phép lưu hành sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm. Tất nhiên, việc thẩm định sách phải dựa trên kết quả của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Các trường giáo dục phổ thông  lựa chọn bộ sách giáo khoa cho mình dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ.

Đối với những băn khoăn về tính khách quan và sự công bằng trong việc biên soạn sách giáo khoa cũng như đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn sách giáo khoa, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng: Xã hội hóa việc biên soạn và xuất bản SGK là định hướng đúng đắn nhưng cần có bước đi thận trọng, vững chắc, tránh những rủi ro có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của hàng chục triệu học sinh. Xã hội hóa, nhưng nhà nước cần phải chịu trách nhiệm, hạn chế tối đa những tiêu cực có thể xảy ra.

Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa bảo đảm công bằng, không phân biệt sách do Bộ tổ chức việc biên soạn hay do các tổ chức, cá nhân biên soạn.

Thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không trực tiếp biên soạn chương trình, sách giáo khoa mà chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện công tác này. Chương trình và sách giáo khoa sẽ được biên soạn bởi tập thể các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục am hiểu về các lĩnh vực khoa học và giáo dục.

Dự tính chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới sẽ áp dụng từ năm 2018.

Nguồn: báo Thanh niên

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.