Chương trình giáo dục nhân cách là gì?

Giáo dục nhân cách là một chương trình còn khá mới và lạ lẫm tại các trường học ở Việt Nam. Hầu như chương trình này chỉ được áp dụng vào trong giảng dạy tại một vài hệ thống trường quốc tế hiện nay. Đây là một chuỗi bài học bao gồm các tính cách nền tảng và cần thiết đối với bất kỳ công dân nào trong xã hội. Vậy giáo dục nhân cách là gì và nó mang lại những giá trị nào cho thế hệ trẻ trong thời đại toàn cầu hóa?

Giáo dục nhân cách là gì?

Theo Wikipedia: “Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi tầm nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân cách là giá trị được xây dựng và hình thành trong thời gian con người tồn tại trong xã hội. Nó đặc trưng cho mỗi con người, thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc”.
Vì vậy, giáo dục nhân cách là quá trình xây dựng nhân phẩm của một con người đối với người khác, với tập thể, xã hội và với thế giới xung quanh. Thông qua đó, giáo dục nhân cách còn giúp con người hình thành những phẩm chất ẩn sâu bên trong theo chiều hướng tích cực.

Giáo dục nhân cách dành cho những đối tượng nào

Giáo dục nhân cách không kỳ thị, phân biệt và lựa chọn người học như một vài môn học khác. Chương trình này nên được phổ cập ở tất cả các trường học và mọi cấp độ, nên được thực hiện từ gia đình đến nhà trường và ra ngoài xã hội. Trẻ càng được giáo dục nhân cách sớm thì càng sớm hoàn thiện bản thân mình, tạo dựng được một nền tảng nhân cách tốt nhằm thích nghi với mọi hoàn cảnh nhanh chóng.


Mục đích của giáo dục nhân cách

Chúng ta không ngừng xuýt xoa, khâm phục trẻ em Mỹ khi thấy các em tuy còn nhỏ nhưng đã biết tự lập, biết kính trọng lễ phép với người lớn, có tinh thần trách nhiệm với mọi thứ mình làm và có một cái tâm luôn hướng về cộng đồng. Tất cả những điều này đều có được là do hệ thống giáo dục tại Mỹ và trong đó, lẽ dĩ nhiên, không thể không kể đến sự đóng góp quan trọng của môn giáo dục nhân cách.
Tại Mỹ việc giáo dục nhân cách đặc biệt được chú trọng và trở thành một phần trong quá trình trưởng thành của mỗi học sinh. Các em sẽ được tập trung phát triển các giá trị nhân cách cốt lõi như việc giữ chữ tín; sự kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi; tinh thần trách nhiệm; sự ngay thẳng, lương thiện; sự quan tâm đến cộng đồng và nghĩa vụ cần có một công dân trong xã hội; lòng nhiệt tình; sự quyết tâm… Một trong các bộ giáo trình nổi tiếng hiện đang được áp dụng tại nhiều trường học ở Mỹ là Character First Education.
Mục đích sau cùng của chương trình giáo dục nhân cách vẫn là giúp cho thế hệ trẻ sớm hình thành và phát triển những tính cách tốt đẹp bên trong con người mình, lấy đó làm nền tảng trên bước đường trở thành những công dân tốt và có ích cho xã hội và nước nhà.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.