Cơ hội và thách thức của ngành sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học

Dân số và giáo dục luôn có sự tương quan và tác động qua lại, dân số tạo ra nhu cầu về giáo dục, còn giáo dục tạo ra nguồn cầu về nhân lực sư phạm. Từ mối tương quan này, có thể thấy nhiều thách thức và cơ hội đặt ra với ngành giáo dục đặc biệt là ngành sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học ở một đất nước có kết cấu dân số trẻ với tỷ lệ sinh cao như Việt Nam.

Dân số trẻ

Dân số trẻ – Cơ hội cho ngành sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học

Theo báo cáo thống kê của cục dân số kế hoạch hóa gia đình thì dân số Việt Nam năm 2016 hiện có hơn 93 triệu người (trong đó tỷ lệ trẻ từ 0 – 4 tuổi chiếm gần 7,600,000 trẻ, độ trẻ từ 5 – 9 tuổi chiếm gần 7,800,000 trẻ, tương đương 16,4% dân số Việt Nam). Theo bảng số liệu này, chúng ta có thể thấy trong khoảng 20 năm nữa, dân số Việt Nam vẫn duy trì kết cấu dân số trẻ và tỷ lệ trẻ ở độ đi học là rất cao.

Thiếu nguồn nhân lực sư phạm

Thiếu nguồn nhân sự sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học

Cuộc sống hiện đại, bố mẹ ngày càng ít có thời gian để chăm sóc con, cộng thêm các trường tư thục, nước ngoài được thành lập ngày càng nhiều đã dẫn đến tình trạng “khát” nhân lực ngành sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ Thanh Hóa thì năm học 2016 – 2017, Thanh Hóa thiếu gần 8,000 giáo viên mầm non và tiểu học. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu 5,000 giáo viên mầm non năm  2016 và nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng này. Tình trạng này sẽ còn kéo dài ít nhất từ 3 – 4 năm nữa.  Đây là cơ hội cho các bạn muốn trở thành giáo viên mầm non và tiểu học.

Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến ngành sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học

Giáo dục là nền tảng cốt lõi của một đất nước, chính vì vậy nghề và người truyền lửa nhiệt huyết và tri thức luôn được xã hội đề cao. Chính vì hiểu rõ vai trò và giá trị của giáo dục, đặc biệt là giáo dục bậc mầm non và tiểu học, nhà nước đã và đang có nhiều chính trách hỗ trợ đối với giáo viên làm trong ngành giáo dục (trong đó có chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020). Các giáo viên ở khu vực vùng sâu vùng xa sẽ được chính phủ đặc biệt quan tâm đến đời sống và công tác giảng dạy để giúp giáo viên có thể yên tâm với sự nghiệp trồng Người của mình.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.