Hoạt động sinh viên

Chi đoàn Trường Trung cấp Đông Dương ra mắt và kết nạp Đoàn viên mới

Màu áo xanh truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng những lời tuyên thệ đầy...

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.