Danh sách chia nhóm thực tập Sư phạm, ngành Sư phạm Mầm non

Tải về tại đây:

DANH SÁCH CHIA NHÓM THỰC TẬP SP, NGÀNH SPMN

Lưu ý: Những giáo sinh không có tên trong danh sách chia nhóm thực tập sư phạm, liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2018

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.