Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2, khóa 2014-2016

Lưu ý: Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách dự thi, học sinh liên hệ phòng Đào tạo để giải quyết. Thời gian giải quyết đến hết ngày 07/03/2017.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.