Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại Internet, ngành Thương mại điện tử đang trở thành...

Nhu cầu nhân lực ngành Thương mại điện tử sẽ tăng

So với các nước trong khu vực, Thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu....

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.