XUÂN YÊU THƯƠNG

28/12/2015 to 09/01/2016 7:00AM - 5:00PM

Xuân yêu thương – mang Tết đến gần hơn

*Thời gian bán vé: 28/12/2015 – 08/01/2016

*Thời gian quay số trúng thưởng: 14h00, ngày 09/01/2016

*Giá vé: 10.000 đồng/vé

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.