Lễ khai giảng

01/12/2015 to 01/12/2015

Khai giảng lớp  Bảo mẫu, Cấp dưỡng và Quản lý trường Mầm non.

Thời gian khai giảng dự kiến: 01/12/2015.

Địa điểm: 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM.

Thời gian học: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.