Nhận hồ sơ tuyển sinh

01/10/2015 to 31/10/2015

Thời gian: từ ngày 01/10 – 31/10/2015

Địa điểm: 43 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, TP. HCM

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN năm 2015

Hồ sơ đăng ký xét tuyển TCCN năm 2015

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.