Vòng Chung khảo

15/11/2015 to 15/11/2015 7h00 - 17h00

Vòng chung khảo “Tiếng ca học đường & Sinh viên thanh lịch 2015”

Thời gian: 7h00 – 17h00, 15/11/2015

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.