Flipped Classroom – Lớp học đảo ngược

Mô hình học bài ở nhà, làm bài tập trên lớp đang nở rộ ở Mỹ. Phương pháp này được cho là tận dụng và phân bố thời gian hợp lý hơn cách học truyền thống.

Internet phổ biến đang làm lung lay những lớp học theo kiểu truyền thống. Ở những lớp học truyền thống thời gian trên lớp, giáo viên giảng bài, giúp học sinh hiểu vấn đề, về nhà học sinh hiểu thêm bằng cách làm bài tập.

Nhưng hiện nay, tại Mỹ, giáo viên thực hiện những video về lý thuyết và bài tập cơ bản gửi qua Internet để học sinh học trước ở nhà, thời gian trên lớp là để thảo luận về bài giảng, giải đáp bài tập hay nâng cao vấn đề. Những lớp học kiểu này gọi là Flipped Classroom – lớp học ngược.

ket qua lop hoc dao nguoc

Flipped Classroom xây dựng dựa trên thang đo tư duy Bloom. Theo thang đo này, “nhớ, hiểu” lý thuyết là những hoạt động đòi hỏi mức tư duy thấp nhất, do đó, học sinh có thể tự xử lý một mình tại nhà; còn việc áp dụng, phân tích và sáng tạo dựa trên kiến thức đã có là hoạt động đòi hỏi mức tư duy đào sâu hơn, và cần được thực hiện tại lớp, khi có thầy cô và bạn bè cùng chia sẻ, hỗ trợ.

Flipped Classroom giúp sử dụng thời gian trên lớp và ở nhà hiệu quả hơn, chính vì thế có đến 78% giáo viên Mỹ sử dụng phương pháp này vào năm 2014 tăng 30% so với 2 năm trước đó. Các giáo viên được phỏng vấn thống nhất ý kiến cho rằng điểm số và không khí học tập cũng được cải thiện rõ ràng với lớp học ngược. Về phía học sinh, 3/4 trong tổng số 180.000 học sinh trung học tham gia cuộc khảo sát Speak Up năm 2013 đồng ý rằng Flipped Classroom mang lại hiệu quả học tập cao hơn so với bình thường.

Mo hinh lop hoc dao nguoc flipped classroom

Mô hình lớp học đảo ngược khiến học sinh có tinh thần học tập hơn

Tại Việt Nam, mô hình Flipped Classroom đã xuất hiện ở một số cơ sở giáo dục và mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, trở ngại về về cơ sở vật chất cụ thể là một bộ công cụ quản lý lớp học hiệu quả cho giáo viên khiến lớp học ngược không thể nhân rộng. Những mô hình hỗ trợ Flipped Classroom cũng chưa có nhiều, nhưng tiềm năng trong tương lai của Flipped Classroom là rất lớn khi nền giáo dục Việt Nam đang tìm kiếm một cách thức giáo dục phù hợp với định hướng lấy học sinh làm trung tâm.

Nguồn: Zuni

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.