Giáo dục Việt Nam đang đứng giữa ngã tư đường

Ngày 16/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo: “Chia sẻ tri thức chính sách phát triển giáo dục đại học, bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Malaysia” tại Hà Nội. Nhân dịp này, ông Michel Welmond, Trưởng nhóm Giáo dục của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã đưa ra một số nhận định về giáo dục Việt Nam hiện nay.

Trưởng nhóm Giáo dục của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng Việt Nam đang đứng giữa một ngã tư với nhiều luồng giáo dục. Việt Nam hiện nay rất cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giáo dục đại học phải đóng vai trò là chất xúc tác.

Theo nhận định của nhóm Giáo dục Ngân hàng thế giới, những năm qua giáo dục đại học của Việt Nam đã có bước thành công đáng kể, từ năm 2000 đến nay tỷ lệ người học đại học tăng cao. Tuy nhiên, ở những vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số thì số học sinh học đại học chưa được như mong muốn.

Sinh viên Việt Nam mới tốt nghiệp cũng chưa sẵn sàng để cạnh tranh

Theo ông Michel Welmond, bất cập ở giáo dục đại học Việt Nam là số lượng đại học tăng nhanh hơn số lượng giảng viên, tỷ lệ giảng viên/sinh viên vẫn còn thấp, năng lực giáo dục đại học tham gia vào giáo dục quốc tế còn hạn chế, sinh viên mới tốt nghiệp cũng chưa sẵn sàng để cạnh tranh.

Nhiều trường đại học có nội dung đào tạo không phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý ở Việt Nam chưa đủ mạnh, cơ chế tài chính chưa hiệu quả. Cũng theo ông Michel Welmond, muốn giáo dục đại học phát triển thì chúng ta phải thay đổi cơ chế, mặc dù trong Luật giáo dục đại học đã quy định tính tự chủ của các trường nhưng cần được đẩy mạnh hơn.

Theo báo Điện tử Giáo dục Việt Nam

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.