Hệ đào tạo sư phạm mầm non và cơ hội nghề nghiệp

Trong hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo thông báo hiện nay cả nước vẫn còn thiếu hơn 32.000 giáo viên mầm non. Đây là một số lượng giáo viên vô cùng lớn và là cơ hội cho các bạn muốn trở thành giáo viên mầm non. Hiện có nhiều hệ đào tạo đối với ngành Sư phạm mầm non, vì vậy người học chỉ cần tìm hiểu kĩ để có lựa chọn phù hợp nhất với khả năng của bản thân.

Đào tạo sư phạm mầm non hệ đại học

Giáo viên tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non hệ đại học thì được gọi là giáo viên mầm non hạng II (mã số là V.07.02.04). Đây là thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng giáo viên mầm non. Công việc của những giáo viên tốt nghiệp sư phạm mầm non hệ đại học chủ yếu tập trung vào việc biên soạn nội dung, tài liệu học tập cho các giáo viên; tham gia các hội thảo bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn cho giáo viên mầm non; tham gia đánh giá, đề xuất, đổi mới phương pháp giảng dạy mầm non….
Đối với các giáo viên hạng II thì mức lương được tính theo hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 (theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004)

Hệ đào tạo sư phạm mầm non và cơ hội nghề nghiệp

Đào tạo sư phạm mầm non hệ cao đẳng

Giáo viên mầm non tốt nghiệp sư phạm mầm non hệ cao đẳng được gọi là giáo viên hạng III (mã số: V.07.02.05). Công việc của giáo viên hạng III là nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ. Ngoài ra, giáo viên mầm non hạng III còn đảm nhiệm thêm các công việc như: làm báo cáo hoặc dạy các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non; phổ biến các hoạt động và chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mới nhất cũng như tham gia các hoạt động bảo quản, tái sử dụng các thiết bị giáo dục…
Mức lương của các giáo viên mầm non hạng III sẽ nhận được theo hệ số lương từ 2,10 đến 4,89 (theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004)
Nếu giáo viên mầm non hạng III muốn thành giáo viên mầm non hạng II thì đảm bảo đủ những điều kiện sau:
+ Công tác tại vị trí giáo viên mầm non hạng III ít nhất là 06 năm
+ Tốt nghiệp sư phạm mầm non hệ đại học ít nhất 01 năm trước khi muốn thi hoặc xét thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng II.

Hệ đào tạo sư phạm mầm non và cơ hội nghề nghiệp

 Đào tạo sư phạm mầm non hệ trung cấp

Giáo viên mầm non tốt nghiệp hệ trung cấp được gọi là giáo viên mầm non hạng IV (mã số: V.07.02.06). Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hệ trung cấp sẽ là trực tiếp nuôi dạy, giáo dục và chăm sóc trẻ. Đảm bảo cho trẻ được tham gia tất cả các hoạt động theo đúng chương trình học, được tiếp nhận đầy đủ bài học và các kiến thức cần thiết theo từng nhóm tuổi. Ngoài ra, giáo viên mầm non hạng IV còn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, phụ huynh trong việc nuôi dạy và giáo dục trẻ; thực hiện đúng chuyên môn và nhân cách của người giáo viên.
Mức lương mà giáo viên mầm non hạng IV nhận được sẽ theo hệ số lương từ 1,86 đến 4,06 (theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004)
Giáo viên mầm non hạng IV muốn thành giáo viên mầm non hạng III thì phải đảm bảo những điều kiện sau:
+ Công tác tại vị trí giáo viên mầm non hạng IV ít nhất từ 03 năm trở lên.
+ Tốt nghiệp sư phạm mầm non hệ cao đẳng ít nhất 01 năm trước khi muốn thi hoặc xét thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng III.

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.