KẾT QUẢ KỲ THI ANH VĂN NGÀY 03/07/2016

Lưu ý: Những thí sinh nào thi không đạt(hỏng), vui lòng liên hệ phòng đào tạo để đăng ký thi lại môn Nghe. Hạn chót đăng ký vào ngày thứ bảy 16/07/2016.
001002003004005

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.