Kết quả kỳ thi tốt nghiệp khóa 2014-2016 (Lần 2)


Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp, trường Trung cấp Đông Dương thông báo việc nhận đơn xin phúc khảo như sau:

  1. Thời gian nhận đơn và thu lệ phí kể từ ngày 22/03/2017 đến hết ngày 29/03/2017
  2. Lệ phí chấm phúc khảo: 100.000 đồng/1 môn.
  3. Học sinh viết đơn xin phúc khảo theo mẫu quy định và nộp lệ phí tại Phòng Đào tạo.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.