Kết quả vòng sơ khảo Hội thi “Tiếng ca học đường – sinh viên thanh lịch 2017”

Tải về tại đây:

KQ VONG SO KHAO 20-11

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.