Kết quả vòng Sơ khảo hội thi “Tiếng ca học đường – SV thanh lịch 2016”

image002
image002

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.