Lệ phí làm bằng & Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp TCCN Khóa VII (T15AB)

Lưu ý: Khi dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên không nên mang theo tài sản có giá trị. Sinh viên tự bảo quản tài sản cá nhân, phòng ngừa kẻ gian trà trộn móc tiền, điện thoại… Mọi sự cố liên quan đến mất mát tài sản của sinh viên trong quá trình dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp Nhà trường không chịu trách nhiệm.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.