Lịch ôn thi chứng chỉ Anh văn – Tin học

Tải về tại đây:

DANH SÁCH ÔN THI TIN HỌC

Lịch ôn thi cấp chứng chỉ Anh văn – Tin học

A. Môn Anh văn (Tất cả thi sinh)
     1. Thời gian:
7h30 – 11h30, ngày 18/03/2018 (Chủ nhật)
     2. Địa điểm:
Phòng P. 501, Trường Trung cấp Đông Dương, số 4 Nguyễn Thông, P.7, Q.3

B. Môn Tin học (Xem danh sách chia lớp đính kèm)
     1. Thời gian:

  • Lớp A: 13h30 – 17h30, ngày 18/03/2018 (Chủ nhật)
  • Lớp B: 17h00 – 21h00, ngày 22/03/2018 (Thứ năm)

     2. Địa điểm:

  • Phòng máy tính, Trường Trung cấp Đông Dương, số 4 Nguyễn Thông, P.7, Q.3

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.