Lịch thi lại các lớp, thi ngày 11/03/2017 (Thứ bảy)


Lưu ý: Học sinh đăng ký thi lại theo thời gian quy định. Phòng Đào tạo không giải quyết cho đăng ký dự thi sau ngày 07/03/2017.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.