Nước ta chưa thể gọi là “thừa thầy, thiếu thợ”

Xung quanh phát biểu “Cất bằng đại học làm công nhân cũng là việc làm” của Bộ trưởng Bộ LDTB&XH mới đây, TS Hoàng Ngọc Vinh đã có ý kiến không đồng thuận.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp Bộ GD-ĐT – TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, cất bằng đại học đi làm công nhân không thể là vinh quang. Nó cũng không thể gọi là bình thường. Hiện tượng đó chứng minh thực trạng nhân lực cung vượt cầu và chất lượng đào tạo đang thật sự có vấn đề.

Theo TS Vinh, về lý, rõ ràng chương trình đào tạo cử nhân là để cho ra những lớp người có tri thức, kỹ năng, có trình độ đảm nhận những công việc đòi hỏi chuyên môn cao. Khi cử nhân phải đi làm công nhân, đồng nghĩa với nguồn cung trình độ đại học đã và đang vượt mức xã hội cần.

Tùy theo tính chất của từng doanh nghiệp mà vai trò của người lao động ở cao hay thấp, trình độ nhân viên là cử nhân hay công nhân. Nhưng rõ ràng, hiện có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu nhưng không tuyển được ứng viên phù hợp. Do đâu? Rõ ràng chất lượng đào tạo các trường, các ngành đang có vấn đề. Các cơ sở giáo dục nên xem lại chất lượng đào tạo của mình và Nhà nước cũng cần có cơ chế tài chính phù hợp để giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo.

TS Vinh không đồng tình với ý kiến hạn chế quy mô giáo dục đại học, thu hút học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học nghề. Bởi tỷ lệ lao động trong độ tuổi có trình độ ĐH của Việt Nam còn rất thấp so với thế giới. Nước ta có đến 84% lao động chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong khi số lao động có trình độ đại học và trên đại học chỉ vỏn vẹn 6%. Vụ trưởng Vinh kết luận, thị trường lao động nước ta chưa thể gọi là “thừa thầy, thiếu thợ”.

Để cải thiện tình trạng cất bằng đại học làm công nhân, theo Vụ trưởng Vinh cần làm 3 chuyện. Thứ nhất, bên cạnh đổi mới chương trình, các trường đại học nên có học phần về khởi sự kinh doanh giúp sinh viên tốt nghiệp có thể lập nghiệp, thành lập công ty của mình vừa tạo việc làm cho bản thân vừa cho mọi người, tất nhiên, đồng hành với họ phải có những hộ trợ về vốn của chính phủ.

Thứ 2, cần có những dự báo và thông tin về thị trường lao động để qua đó người học và nhà trường có hướng điều chỉnh phù hợp.

Chyện thứ 3 là nâng cao tính hấp dẫn của chương trình đào tạo, sắp xếp trình tự các học phần để ngay năm thứ nhất người học đã có thể được học kỹ năng nghề nghiệp.

Muốn làm được phải có sự chung sức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, các sở Giáo dục Đào tạo, các trường…

Nguồn: báo Tuổi Trẻ

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.