Quản lý bán hàng siêu thị

Ngành Kinh doanh thương mại & Dịch vụ

» Đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ, đặc biệt chuyên ngành quản lý siêu thị, một ngành còn rất mới mẻ nhưng có triển vọng phát triển rất lớn ngay trong thời điểm hội nhập hiện nay.

» Nắm bắt được xu hướng này, khoa đã thiết kế chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kinh doanh Thương mại & dịch vụ, chuyên ngành quản lý siêu thị nhằm đào tạo nhân viên nghiệp vụ, nhân viên quản lý có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Quản lý bán hàng siêu thị

Quản lý bán hàng siêu thị

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.