Quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM về dạy thêm

Sáng 17/11/2014, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hồng Sơn đã có văn bản đề nghị các trường học thực hiện nghiêm túc các quy định tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Văn bản yêu cầu các trường phải nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về dạy thêm, học thêm trong Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND thành phố.

cam-day-them-hoc-them

Theo đó, các trường phải phổ biến các văn bản về dạy thêm, học thêm cho cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường cần có những biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với dạy kèm ngoài nhà trường, các cá nhân, giáo viên hoặc người dạy kèm cho học sinh theo yêu cầu của cha mẹ học sinh phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị và thực hiện đúng quy định về dạy thêm ngoài nhà trường. Bên cạnh báo cáo với thủ trưởng, giáo viên dạy kèm còn phải báo cáo và làm cam kết với UBND phường, xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm, có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy kèm.

Nguồn: báo Pháp luật TP.HCM

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.