Rút sổ Đoàn, Khóa T15AB, T16AB

THÔNG BÁO
(V/v: Rút sổ Đoàn đối với sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sinh viên không còn học tại trường, Khóa T15&T16)

­­­­­­Đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại trường TC Đông Dương đã tốt nghiệp hoặc chuyển trường hoặc không còn sinh hoạt Đoàn tại trường phải thực hiện rút sổ Đoàn để chuyển công tác về địa phương hoặc nơi học tập, làm việc mới.
1. Thời gian:
  • Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, thời hạn rút sổ Đoàn trong vòng 4 tháng kể từ ngày có quyết định tốt nghiệp.
  • Đối với sinh viên không còn học tập tại trường, thời hạn rút sổ Đoàn trong vòng 4 tháng kể từ ngày thôi học.

2. Địa điểm: Phòng đào tạo trường TC Đông Dương (gặp cô Thúy).

Lưu ý:

  • Sau thời gian trên, những Đoàn viên không rút sổ Đoàn,  Đoàn trường sẽ không giải quyết các trường hợp mất hay thất lạc sổ Đoàn của Đoàn viên.
  • Đoàn viên có thể nhờ người thân hoặc bè bạn nhận sổ Đoàn. Khi đi nhớ mang theo thẻ SV hoặc CMND.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.