Thông báo

T/B: LỊCH THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP

1. LỊCH THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP NGÀY 19/09/2015:  2.  LỊCH THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP NGÀY 26/09/2015:

Lịch học lại các lớp trung cấp T13A (31/08/2015~06/09/2015)

T/B: Lịch ôn thi liên thông đại học (có điều chỉnh)

LỊCH ÔN THI CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌCLỚPBUỔITHỨTHỨ 7CHỦ NHẬTTHỨ 7CHỦ NHẬTTHỨ 7CHỦ NHẬTNGÀY22/8/201523/8/201529/8/201530/8/201505/9/201506/9/2015TIỂU...

Lịch học lại các lớp trung cấp T13A (24/08/2015~30/08/2015)

Lịch ôn tập và thi tuyển sinh của lớp GDTH & GDMN, hệ liên thông từ TC lên ĐH (có điều chỉnh)

Danh sách phòng học phân bổ như sau: 

Lịch học lại các lớp trung cấp T13A (17/08/2015~23/08/2015)

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.