Thông báo

Danh sách dự thi liên thông, ngành GD Mầm non và GD Tiểu học

Ngày thi 27 – 28/01/2018 Sinh viên dự thi Liên thông Đại học ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục...

Sơ đồ phòng thi liên thông ngành GD Mầm non, GD Tiểu học (Hệ VLVH), ngày thi 27-28/01/2018

Lịch thực tập SP, ngành SP Tiểu học

Danh sách chia nhóm thực tập Sư phạm, ngành Sư phạm Mầm non

Lưu ý: Những giáo sinh không có tên trong danh sách chia nhóm thực tập sư phạm, liên hệ phòng Đào...

Danh sách chia nhóm thực tập Sư phạm, ngành Sư phạm Tiểu học

Lưu ý: Những giáo sinh không có tên trong danh sách chia nhóm thực tập, liên hệ phòng Đào tạo để...

Lịch ôn thi liên thông ngành GD Mầm non & GD Tiểu học

Thông báo nghỉ học

Căn cứ theo Công điện số 7924/CĐ-UBND, ngày 24/12/2017 của BUND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học...

Thông báo: Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3, đợt 2 năm học 2017-2018

Xem thông tin tuyển dụng tại: http://pgdquan3.hcm.edu.vn

Danh sách đề nghị khen thưởng HS giỏi, năm học 2016-2017

Kết quả vòng sơ khảo Hội thi “Tiếng ca học đường – sinh viên thanh lịch 2017”

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.