Thông báo

Điểm thi tốt nghiệp khóa VIII (2015 – 2017)

Lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm số và thời gian nhận đơn xin chấm phúc khảo kể từ ngày 10-15/7/2017....

Danh sách phân bổ phòng thi tốt nghiệp, khóa 2015 – 2017 (Thi thực hành)

Danh sách phân bổ phòng thi tốt nghiệp, khóa 2015 – 2017 (Thi lý thuyết)

Lịch thi tốt nghiệp, khóa 2015 – 2017

Bảng điểm tổng hợp các lớp khóa 2015 – 2017 (update ngày 20/6/2017)

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, khóa 2015 – 2017

Lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm số, bổ sung hồ sơ, học phí, điểm số sinh viên liên hệ trực...

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp SPMN và SPTH, Khóa 2015-2017 (từ ngày 19-24/6/2017)

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp SPMN và SPTH, Khóa 2015-2017

Bảng điểm tổng hợp các lớp Trung cấp ngành SPMN và SPTH, Khóa 2015-2017

Lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm số, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trường Trung cấp...

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN 2017

Năm 2017 Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh hệ TCCN ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm...

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.