Posts tagged: chữa bài cho học sinh

Chữa bài không chỉ đơn thuần là đưa ra đáp án

uy nhiên, trong phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm thì đây lại là một bước quan trọng mà giáo viên có thể tận dụng để tổ chức nhiều hoạt động bổ ích hơn là chỉ đưa ra đáp án….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.