Posts tagged: Chương trình học trung cấp sư phạm

Tìm hiểu về chương trình đào tạo trung cấp sư phạm

Thời gian học thường ngắn hơn so với hệ cao đẳng và đại học nên nhiều bạn thắc mắc không biết chương trình học của trung cấp sư phạm gồm những gì, khác biệt như thế nào so với các hệ cao đẳng, đại học sư phạm….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.