Posts tagged: Công việc của giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non có cần sáng tạo không?

Nếu bạn nghĩ rằng công việc của một giáo viên mầm non chỉ đơn giản là dạy hát, vẽ và chăm sóc trẻ mà không cần phải suy nghĩ, sáng tạo thì bạn đã sai. Đối với giáo viên mầm non thì sự sáng tạo cũng quan trọng không kém sự tận tâm, tình yêu nghề và yêu trẻ….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.