Posts tagged: công việc của giáo viên tiểu học

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học trong thời hiện đại

Trong xu thế hội nhập, phát triển của đất nước, công việc của giáo viên tiểu học không chỉ giới hạn như vậy mà còn thêm nhiều nhiệm vụ khác nữa….  XEM TIẾP

Bộ Giáo dục chỉ đạo giảm nhẹ công việc cho GV tiểu học

Công văn của Bộ GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các sở GD-ĐT thực hiện 7 điểm để thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học thường xuyên bằng nhận xét theo Thông tư 30/2014….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.