Posts tagged: Công việc ở trường quốc tế

Yêu cầu để có thể làm việc ở các trường quốc tế

Các trường quốc tế không chỉ nổi tiếng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, minh bạch trong tất cả mọi việc mà còn nổi tiếng với mức lương trả cho giáo viên xứng đáng với năng lực của họ, chế độ đãi ngộ tốt và cơ hội thăng tiến trong công việc….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.