Posts tagged: Đại học Sư phạm TP.HCM

Sở hữu bằng Đại học ngành sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học bằng hình thức liên thông từ trung cấp

Cơ hội học liên thông từ Trung cấp lên Đại học nay đã đơn giản và thuận lợi hơn cho các bạn sinh viên với chương trình liên thông Đại học Sư phạm TP. HCM ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm tiểu học….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.