Posts tagged: dạy thêm

TP.Hồ Chí Minh nói lại cho rõ về quy định cấm dạy thêm, học thêm

TP.Hồ Chí Minh chỉ cấm dạy thêm học thêm tràn lan, phát sinh tiêu cực theo đúng tinh thần thông tư 17 , chứ không cấm dạy thêm học thêm….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.