Posts tagged: đổi mới thông tư 30

Bộ Giáo dục sửa Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung 13 điều trong tổng số 20 điều của Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực từ 6/11. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.