Posts tagged: Dọn nhà

4 việc mà sinh viên phải làm để kết thúc năm cũ và chào đón năm mới

Cuối năm là dịp bận rộn nhưng cũng là dịp mà bạn có cơ hội để nhìn lại những cố gắng và những việc bản thân đã trải qua trong suốt năm vừa qua….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.