Posts tagged: giảm nhẹ công việc cho giáo viên tiểu học

Bộ Giáo dục chỉ đạo giảm nhẹ công việc cho GV tiểu học

Công văn của Bộ GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các sở GD-ĐT thực hiện 7 điểm để thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học thường xuyên bằng nhận xét theo Thông tư 30/2014….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.