Posts tagged: Gian lận thi cử

Chống gian lận thi cử “kiểu mới” chỉ có tại Trung Quốc

Dù đã sử dụng rất nhiều biện pháp để ngăn chặn gian lận thi cử, thế nhưng tình hình gian lận vẫn không giảm. Một trường học tại An Huy (Trung Quốc) đã nghĩ ra cách yêu cầu các học sinh đội báo lên đầu khi làm bài kiểm tra….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.