Posts tagged: giao tiếp và ứng xử của giáo viên mầm non

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho giáo viên sư phạm mầm non

Công việc của giáo viên sư phạm mầm non không chỉ dừng lại ở chăm sóc mà còn dưỡng dục trẻ, giúp trẻ phát...   Xem tiếp

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử của giáo viên mầm non

Cách ứng xử khéo léo của người giáo viên đóng vai trò quan trọng và tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của trẻ. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.