Posts tagged: Hệ thống giáo dục quốc dân

Thay đổi trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

Theo Quyết định số 1981/QĐ-TTg ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2016 bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta sẽ gồm 4 cấp học: mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.