Posts tagged: Học online

Học tập trực tuyến – Mô hình phổ biến hiện nay

Các phương pháp giáo dục trực tuyến có thể mới lạ ở Việt Nam nhưng đã rất phổ biến trên thế giới. Việc áp dụng phương thức giáo dục mới này mang lại nhiều cơ hội học hỏi cho học sinh, sinh viên và giáo viên hơn nữa. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.