Posts tagged: Khóa Trợ lý điều dưỡng

Học viên Khóa Trợ lý điều dưỡng K02 thực tập tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh Nghề nghiệp

Ngày 24/4/2017 Trường Trung cấp Đông Dương đã liên kết với Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp tổ...   Xem tiếp

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.