Posts tagged: Kiến tập

Sinh viên IC kiến tập lớp học kiểu mẫu tại Trường Quốc tế Tây Úc

Kiến tập sư phạm là phần thực hành quan trọng giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế lớp học để quan sát cách đứng lớp của các thầy cô đi trước cũng như ứng xử với các tình huống sư phạm tại lớp học. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.