Posts tagged: Kiến tập sư phạm

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức kiến tập sư phạm mầm non tháng 10/2017

Trong các ngày 17, 19/10/2017, Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức đưa sinh viên ngành sư phạm mầm non đi kiến tập tại...   Xem tiếp

Sinh viên IC kiến tập lớp học kiểu mẫu tại Trường Quốc tế Tây Úc

Kiến tập sư phạm là phần thực hành quan trọng giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế lớp học để quan sát cách đứng lớp của các thầy cô đi trước cũng như ứng xử với các tình huống sư phạm tại lớp học. …  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.