Posts tagged: Kinh nghiệm thực tập

Quan niệm sai lầm về thực tập mà sinh viên cần thay đổi

Trong hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, thực tập được đánh giá như một...   Xem tiếp

Mục đích của mỗi đợt thực tập đối với sinh viên

Đối với ngành sư phạm, hoạt động thực tập có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện nghiệp vụ và mang lại các giá trị thiết thực cho sinh viên. …  XEM TIẾP

Bí quyết để có 1 kỳ thực tập như mơ

Kỳ thực tập mang lại rất nhiều lợi ích nhưng không phải bạn nào cũng biết cách để nắm lấy các giá trị của kỳ thực tập….  XEM TIẾP

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.